Voorwaarden van de Dienst

Dit beleid bepaalt de termen en voorwaarden van gebruik van Golden Frog. Door zich in te schrijven bij en/of een Golden Frog dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden van dit document en de voorwaarden van de andere genoemde beleiden die hierin ingesloten zijn door middel van referentie en dat u op de hoogte gebracht blijft worden van de veranderingen aangezien deze beleiden ten allen tijde kunnen veranderen.

Outfox abonnementen:

Voor Servicevoorwaarden specifiek voor Golden Frog's Outfox service, ga naar https://www.getoutfox.com/terms-of-service.

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik:

Golden Frog wenst dat alle leden op redelijke wijze gebruik maken van haar diensten. Te dien einde, kan elke klant die onredelijke eisen stelt aan de dienstverlening worden beperkt zodat de best mogelijke dienstverlening aan alle leden kan worden gewaarborgd.

Indien blijkt dat een lid zich niet kan houden aan een redelijk gebruik van de service, of zich met verboden activiteiten bezighoudt, kan Golden Frog zonder enige voorafgaande verwittiging de service van dat lid opzeggen, opschorten of niet verlengen. Een vergoeding voor de beëindiging kan ook worden gevraagd. Het is Golden Frog beslissing om vast te leggen wat onredelijk gebruik omvat.

Individuele VyprVPN Accounts:

VyprVPN-accounts zijn geen toegewijde verbindingen en zijn uitsluitend voor een enkele gebruiker en individueel gebruik. Gelijk welk niet-individueel gebruik, of gelijk welk gebruik dat niet onderscheiden kan worden van niet-individueel gebruik, is verboden. Bijvoorbeeld, de volgende gebruiken zijn verboden onder deze sectie:

 • Een login delen tussen mensen
 • Het gebruik van meer gelijktijdige verbindingen dan toegestaan door het VyprVPN account type waarvoor je bent ingeschreven.

Verboden Activiteiten:

VyprVPN is een zero-log VPN-service. Golden Frog registreert of behoudt geen gebruikersgegevens wanneer u van de VyperVPN-service gebruikmaakt.

Golden Frog verbiedt het gebruik van haar diensten op een van de volgende wijzen:

 • Spammen (email, Usenet, berichtenborden, etc.)
 • Overtreding van copyright, label en patent.
 • Lasterlijke of beledigende taal die pleit voor onverdraagzaamheid, religieuse, raciale of etnische haat.
 • Publiceren of delen van materiaal dat op onrechtmatige wijze pornografisch of onfatsoenlijk is.
 • IP Spoofing
 • Illegaal of ongeauthoriseerd toegang tot andere computers of netwerken
 • Verspreiding van internetvirussen, wormen of andere activiteiten die schade kunnen berokkenen
 • Overtredingen van exportcontrole
 • Alle andere illegale activiteiten

Verboden gebruik van de VPN-service kan onmiddellijke beëindiging van onze diensten aan u tot gevolg hebben.

Inbreuk op het auteursrecht en illegale inhoud

Golden Frog kan haar servicegegevensstroom niet volgen en doet dat ook niet. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de legaliteit van alles wat u gebruikt of kopieert via de diensten van Golden Frog.

Bekijk het auteursrechtbeleid van Golden Frog voor de wijze waarop Golden Frog omgaat met kennisgevingen van inbreuk op auteursrecht. Het auteursrechtbeleid van Golden Frog is opgenomen door middel van verwijzing.

Golden Frog is lid van de Internet Watch Foundation en alle door de Internet Watch Foundation gerapporteerde criminele online inhoud zal onmiddellijk verwijderd worden.

Bekijk het privacybeleid van Golden Frog voor de wijze waarop Golden Frog civiele en strafrechtelijke onderzoeken behandelt. Het privacybeleid van Golden Frog is opgenomen door middel van verwijzing.

Vergoed enand Vrijwaar:

U bent verantwoordelijk voor alle acties die voorvallen wat uw account betreft. Als een dienstvoorwaarde gaat u ermee akkoord Golden Frog, zijn beambtes, bediendes, agents, aandeelhouders en partners te vergoeden en onschuldig te achten voor gelijk welke reden tot actie buiten uw account met gebruik of uw gebruik van de dienst.

Gratis uitproberen

Van tijd tot tijd kunnen we proefperiodes voor Golden Frog services aanbieden voor een welbepaalde periode van tijd zonder een betaling te vragen (a "Free Trial"). Wij behouden het recht, in absolute discretie te bepalen of je in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en deze, op elk ogenblik, in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

Voor een gratis proefperiode, hebben we je betaalgegevens nodig om deze op te starten. Aan het einde van de gratis proefperiode zullen wij automatisch overgaan tot het aanrekenen van de gekozen Golden Frog service op een maandelijkse of jaarlijkse basis volgens de gekozen inschrijving. Door je betalingsgegevens mede te delen bij de inschrijving voor de gratis proefperiode, ga je akkoord met het aanrekenen hiervan. Indien je beslist geen betalende gebruiker van de Golden Frog service te worden, moet je de service stopzetten voor het einde van de proefperiode gebruikmakend van het online configuratiescherm op http://www.goldenfrog.com/.

Garantie geld terug binnen 30 dagen

Als u een account aanschaft met een garantie geld terug binnen dertig (30) dagen en u annuleert binnen dertig (30) dagen na uw eerste betaling omdat u niet tevreden was met de dienst, dan kunt u een volledige terugbetaling aanvragen. Dit geldt voor zowel jaarlijkse als maandelijkse abonnementen. Let op: gratis proefaccounts komen niet in aanmerking voor de garantie geld terug binnen 30 dagen.

VyprVPN programma voor het aanbrengen van vrienden

Geef een Maand, Krijg een Maand

VyprVPN abonnees met een actieve, betalende account kunnen deelnemen aan het VyprVPN Breng-een-vriend-aan programma ("RAF Programma"). Om deel te nemen, breng vrienden aan die voordien nooit gebruik gemaakt hebben van een VyprVPN service ("Nieuwe Gebruiker") door hen je persoonlijke verwijzingsgegevens door te sturen("Verwijzingsgegevens"), beschikbaar op https://www.goldenfrog.com/controlpanel/vyprvpn/refer-a-friend. Voor een nieuwe gebruiker (1) die gebruik maakt van je verwijzingsgegevens, (ii) de inschrijving voltooit voor elke betalende VyprVPN account, (iii) de drie maanden gratis VyprVPN service activeert en (iv) onmiddellijk na het verstrijken van de gratis maanden, betaalt voor elke VyprVPN service, zal Golden Frog binnen een redelijke tijd, een krediet aan je account toevoegen dat gelijk is aan het maandelijks te betalen bedrag voor je huidige accountniveau.

Algemene voorwaarden

Golden Frog kan verschillende hulpmiddelen aanbieden om je te helpen je unieke verwijs link te verspreiden. Je kan ook je unieke verwijs link delen via sociale media. Golden Frog behoudt zich het recht op op elk ogenblik het RAF programma te wijzigen of stop te zetten, hetzij tijdelijk of permanent (of enig deel hiervan), met of zonder kennisgeving.Golden Frog is niet aansprakelijk tegenover jou voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van het RAF programma. Fraude of misbruik kan leiden tot de onmiddellijke stopzetting van je account.

Het beleid voor terugbetaling:

Er worden geen terugbetalingen in overweging genomen voor abonnementen die worden stopgezet door het overtreden van onze servicevoorwaarden.

Beëindiging van Dienst:

Golden Frog behoudt zich het recht voor om dienstverlening te schorten, te beëindigen of te weigeren aan iedereen, op elk moment en om welke reden dan ook.

Facturering

Let op, voor onze cliënten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten of in Canada, ons aangesloten bedrijf, Golden Frog, Inc. verwerkt uw betalingen. Alle andere betalingen van cliënten worden rechtstreeks verwerkt door Golden Frog, GmbH.

De serviceperiode wordt automatisch verlengd aan het einde van elke periode, voor duur van de vorige serviceperiode, tenzij u annuleert. U kunt uw service upgraden of downgraden of annuleren met behulp van ons online configuratiescherm dat te vinden is op:

http://www.goldenfrog.com/

Alle accounts worden automatisch vernieuwd, totdat u zich afmeldt.

Afmelden

Uw Golden Frog-service kan alleen worden geannuleerd op de hieronder aangegeven tijden met behulp van ons online configuratiescherm dat te vinden is op:

http://www.goldenfrog.com/

Annuleringen dienen voor het einde van de huidige serviceperiode ingediend te worden om deze voor de volgende periode van kracht te laten. Annuleringen worden van kracht aan het einde van de serviceperiode waarin ze zijn ingediend. Eeen nieuwe serviceperiode gaat in om 00:00 middernacht US Central Time of kort daarna op hun vervaldatum.

Wijzigingen Beleid:

Golden Frog behoudt zich het recht om ons beleid of de voorwaarden van onze diensten te allen tijde te herzien, aan te vullen of te herroepen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid om geïnformeerd te blijven van onze huidige voorwaarden met inbegrip van alle andere genoemde beleidsaangelegenheden die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

Aanvaarding van de voorwaarden:

Door in te loggen op gelijk welke Golden Frog dienst, gaat u akkoord met de Golden Frog Dienstvoorwaarden, inclusief alle andere beleidsplannen die door referentie zijn geïncorporeerd.