De uitdaging naar vrijheid

Ongeacht de leeftijd of het koninkrijk, ongeacht welk sociaal contract, gerecht of wet, er is één mogelijke uitweg waarop men altijd kan rekenen - dat de mens altijd zal denken dat hij weet wat best is voor zijn buurman.

Uw buurman overheersen gaat niet altijd over controle of slavernij. Misschien wel de ergste soort overheersing is deze geregeerd door liefdadigheid. Als we informatie en ervaring willen controleren onder het mum van de bescherming van zij die het niet goed weten, zijn we eenvoudig de slang die de boom van Goed en Kwaad beschermen van hen die we naakt en onwetend achten. Een Een samenleving die dicteert wat we mogen lezen, leren, zoeken en exploreren kan niet welvarend zijn. Enkel een vrije en geïnformeerde bevolking kan welvaart en vrede bereiken, en hun vrijheden beschermen.

Gedurende heel de geschiedenis is de mens een explorator geweest — trachtend zich boven interne en externe beperkingen te verheffen, en de oceanen, de bergen en de mysteries van de wereld uit te dagen. We zijn nog steeds explorators.

NET ZOALS DE ENORME OCEANEN VAN DE WERELD, VERBINDT HET INTERNET ONS

TWEET DIT

Maar vandaag de dag kunnen we onze wereld verkennen zonder ons huis te verlaten. Met de kracht van wereldwijde netwerken zijn we verbonden - persoon met persoon, machine met machine, en gegevens met gegevens. De wereld ligt letterlijk binnen handbereik. Net zoals de omvangrijke oceanen van deze wereld, verbindt het Internet ons.

Maar er zijn nog steeds mensen die denken dat ze weten wat het beste is voor hun buren. Er zijn mensen die geloven dat censuur en controle noodzakelijk is. Ze beweren op vaderlijke toon dat ze proberen om ons te beschermen tegen onszelf of anderen, maar in werkelijkheid proberen ze om zich te beschermen tegen de uitoefening van onze vrijheid. Als gevolg daarvan worden we geconfronteerd met een wereldwijde aantasting van vrijheid. Ondanks de allesomvattende aanwezigheid van internet in commercie, communicatie en onze gemeenschappen, worden miljoenen mensen nog steeds beperkt door welwillende overheden en bedrijven.

Niet alleen wordt de toegang tot het internet nog steeds gecensureerd, maar deze beperkingen nemen in vele delen van de wereld toe . Freedom House, een waakhond organisatie gewijd aan de uitbreiding van de vrijheid, schreef in hun Vrijheid op het Net 2014 rapport dat de wereldwijde Internet vrijheid dalende is en dit voor het vierde jaar op rij. De redenen voor deze daling zijn onder andere een toename van de bewaking, repressieve wetten , regelgeving op mediagebruik en cyberaanvallen. 46 van de 65 onderzochte landen werden gerangschikt als het hebben van een internet ervaring die slechts ' gedeeltelijk vrij ' of ' niet vrij" was ."Bovendien , 19 van de landen" hebben nieuwe wetgeving aangenomen die verhoogde bewaking of beperkte anonimiteit van de gebruiker betekenen.” 1

1 Freedom House, Freedom on the Net 2014. Copyright © 2014 Freedom House, beschikbaar op https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202014%20Summary%20of%20Findings.pdf
Vrijheid is geen luxe waarvan wij kunnen genieten als we eindelijk veiligheid en welvaart en verlichting hebben; het is daarentegen antecedent aan deze , want zonder dat kunnen we geen veiligheid noch welvaart , noch verlichting hebben.
Henry Commager, Amerikaans geschiedkundige

Vele technologie service providers worden door regeringen gevraagd om toegang tot of verkrijgbaarheid van zekere content te verbieden. Grote Internet service providers weigeren dikwijls gebruikers de toegang tot content of websites die hun regering als illegaal of ongewenst heeft bestempeld, terwijl deze dezelfde content wel ter beschikking stellen aan gebruikers in andere landen waar deze verboden niet van toepassing zijn.

2 Google, Google Transparency Report. Copyright © 2015 Google, beschikbaar op http://www.google.com/transparencyreport/removals/government

Uit het Google Transparantie Verslag blijkt dat 63 landen gevraagd hebben om de toegang tot bepaalde inhoud in de eerste zes maanden van 2014 te beperken. En in 2013 werd Google gevraagd om meer dan 39.000 items uit de zoekresultaten en andere sites te verwijderen . In de Verenigde Staten, willen wetgevers dat meer technologie berdijven hetzelfde doen 2

Een subcommissie van het congres heeft herzieningen van de Wereldwijde Online Vrijheid Act in Maart 2012 goedgekeurd. Op basis van deze herzieningen, moeten technologie bedrijven die actief zijn in een geselecteerde groep van beperkende landen in hun jaarverslagen onthullen hoe zij omgaan met mensenrechten. Dit is niet verplicht voor bedrijven die lid zijn van verenigingen die vergelijkbaar toezicht bieden, zoals het Globaal Netwerk Initiatief, dat ontwikkelingen tot de " de vrijheid van meningsuiting en privacy in informatie- en communicatietechnologie beschermt en bevordert."

In 2012, zijn de Stop Online Piracy Act (SOPA) en Protect IP Act (PIPA) niet aangenomen vanwege publieke verontwaardiging en protesten. De voorstellen probeerden om muziek kunstenaars en bedrijven tegen schending van het auteursrecht te beschermen door de vrijheid van Amerikanen op het internet te beperken, door middel van de uitoefening van de wettelijke controle over een groot deel van de online ruimte. Meer dan drie jaar na de SOPA en PIPA's afwijzingen, zijn er andere minder bekende voorstellen in behandeling in het Congres, die de vrijheid van internetgebruikers zou beperken en hun privacy schenden doordat bepaalde entiteiten toegang zouden krijgen tot persoonsgegevens. De Cyber ​​Intelligence Sharing en Protection Act (CISPA) zou onwettige zoekopdrachten en het delen van persoonlijke gegevens binnen en tussen particuliere bedrijven en de overheid mogelijk maken. De Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) van 2015 werd in de Senaat geïntroduceerd in Maart 2015. Dit wetsvoorstel stelt bedrijven in staat om gebruikersinformatie te controleren en moedigt hen aan om deze te delen met de overheid. Ondanks de sterke publieke oppositie, blijft dit soort voorstellen komen.

CISPA STAAT GARANTIELOZE ZOEKOPDRACHTEN EN HET DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS TOE

TWEET DIT

Overheden zijn niet de enige beperkende lichamen. Amerikaanse bedrijven kunnen ook inhoud beperken. Veel websites doen dit om personen te beschermen tegen obsceen of lasterlijk materiaal of doen hun best om belediging van potentiële bezoekers of medewerkers te voorkomen. De meerderheid van de gebruikers ondersteunen website beleid dat haatdragende taal of obscene inhoud verbiedt, ondanks het feit dat veel van de verboden dialoog word beschermd door het de principes van het Eerste Amendement. Gemeenschapsgroepen proberen ook te beperken wat er kan worden getoond of weergegeven.

Toegang tot porno op het internet blijft een omstreden onderwerp. Hoewel het door sommige mensen wordt gezien als obsceen en aanstootgevend, is het niet verboden in de Verenigde Staten. Volgens de wet mogen, volwassen deelnemers die hiermee instemmen, deze materialen produceren, distribueren en aanschaffen. De kwaliteit en de geschiktheid van online materiaal is subjectief en mag niet worden beperkt alleen maar omdat individuen of groepen hun ongemak of weerstand kenbaar maken. Volwassenen moeten het recht hebben om toegang te krijgen tot wat ze willen en online te delen wat ze willen, behalve onder omstandigheden waarbij individuen, met name kinderen, die zich niet in voldoende mate kunnen verdedigen of zichzelf kunnen beschermen, worden uitgebuit of schade wordt berokkent.

Kevin Bankston, Directeur van het Open Technologisch Instituut, zei dat een fervente moderatie "absurde en kritiekvolle" resultaten kunnen hebben. In September 2012, verwijderde Facebook een cartoon van een ontblote Eva in de tuin van Eden, gepubliceerd door de The New Yorker en dit omdat de richtlijnen van Facebook zeggen dat een inhoud die seksueel geladen is dient verwijderd te worden. In 2015 voerde Facebook deze maatregel opnieuw toe voor een foto van een schilderij uit de 19de eeuw, en gelijksoortige censuur van beelden van de profeet Mohammed in Turkije.

Sommige bedrijven beschermen de belangen van hun partners zoals het geval was met Twitter in 2012. Twitter schortte het account van een journalist op die NBC, een zakenpartner van Twitter, bekritiseerde vanwege de geringe verslaglegging van de Olympische Spelen in Londen en publiceerde daarbij het e-mailadres van een NBC-manager. Aanvankelijk zei Twitter dat het publiceren van een persoonlijk e-mailadres een schending was van hun privacybeleid. Later informeerde de juridische adviseur van Twitter het publiek dat schorsing van het account een vergissing was en dat ze niet pro-actief inhoud ten behoeve van anderen controleren of verwijderen.

FERVENTE MODERATIE KAN ABSURDE EN KRITIEKVOLLE RESULTATEN HEBBEN

TWEET DIT

Hoewel het beschermen van de belangen van een van de partners geen opzet was heeft Twitter aangetoond dat het in staat is om inhoud te beperken en dat ze dat ook zal doen als ze dit nodig acht. YouTube is een andere provider die niet immuun is voor geautomatiseerde verbanning. Het tastersysteem van de site blokkeerde tijdelijk een video van Michelle Obama die sprak op de Democratische Nationale Conventie in September 2012 en het blokkeerde ook NASA beelden van de landing van de Curiosity rover op Mars in Augustus 2012.

Als wetgevers bestrijden, service providers en groepen voor bescherming van de vrijheid, regeringen en beleid dat de vrijheid op het internet onderdrukt, het is duidelijk dat Internet beleid gericht op beperking een obstakel blijft voor wie op zoek is naar en pleit voor een open Internet.

Encryptie is het tweede amendement van het Internet

De informatie privé houden en alleen toegankelijk voor degenen die directe toegang hebben, is uitgegroeid tot een toenemende zorg omdat de inhoud die online opgeslagen wordt exponentieel blijft toenemen . Online "cloud" opslag-mogelijkheden zijn nu mainstream, en velen wenden zich tot encryptie als een manier om hun persoonlijke gegevens te beschermen. Dit heeft bij veel regeringen geleid tot de vraag of ze het recht van de burger op versleuteling van gegevens- of communicatie moet controleren en of regeringen het recht op decoderen van privé-informatie moeten hebben.

In 2015 drongen FBI van de Verenigde Staten en het ministerie van Justitie aan voor een wetgeving die een " achterdeur " in gecodeerde communicatie zou vereisen . Voor deze achterdeur werd gepleit in naam van de veiligheid , maar het opent online communicatie kwetsbaarheden en bedreigt innovatie en de technologische gemeenschap in het algemeen .

Een uitbreiding van het "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA) tot 2017 staat de U.S.-regering toe om zonder bevelschrift Internet gebruikers te onderzoeken. Regeringen hebben geargumenteerd dat zij op het Internet moeten zoeken en gegevens moeten decrypteren om dieven en terroristen correct te kunnen identificeren. Maar dit besluit kan echte vooruitgang ondermijnen door alle online data te doorzoeken en in beslag te nemen zonder de eigenaar in kennis te stellen en zonder vermoedelijke reden.

VERSLEUTELING IS EENNOODZAKELIJK HULPMIDDELVOOR DATA BEVEILIGING & EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING

TWEET DIT

Bedrijven hebben encryptie beter gesteund dan de overheidsinstanties. Het recht van encryptie werd ondersteund door HTTPS , een veilig protocol optie voor Web surfers , dat steeds meer op grote schaal gebruikt wordt in de afgelopen jaren door bedrijven die willen dat hun gebruikers een veilige verbinding voor hun Web bezoekers hebben. De Electronic Frontier Foundation ( EFF ) en het Tor Project hebben samengewerkt aan " HTTPS Everywhere, " een uitbreiding van Mozilla Firefox en Google Chrome, dat de communicatie van gebruikers met vele websites versleutelt. Veel Silicon Valley en technologiebedrijven hebben zich verenigd in protest tegen het FBI 2015 verzoek voor gecodeerde achterdeuren, en verdedigen encryptie als een noodzakelijk instrument voor de beveiliging van gegevens en technologische innovatie .

Encryptie is analoog aan het Tweede Amendement. Het is heel eenvoudig het recht om jezelf te verdedigen. En zoals degenen die het constitutionele recht verdedigen om wapens te dragen, moeten we altijd waakzaam blijven. Wetgeving zoals FISA remt onze vrijheid en schendt onze privacy. Van tekstberichten naar browsergeschiedenis en online downloads , we hebben het recht om te communiceren en informatie privé te bekijken .

Een vrij en open internet vereist gereedschap die beschikbaar wordt gesteld om consumenten te helpen om hun privé gegevens te beschermen. Het recht om encryptiesleutels te mogen dragen is een noodzakelijk beleid als we het recht op privacy willen verdedigen.

De valse belofte van webneutraliteit

In 2005 is de Federale Communicatie Commissie begonnen om het internet open te houden voor consumenten door het invoeren van het Open Internet Bevel. Deze set van regels voorkomt dat aanbieders de inhoud van hun gebruikers beperken en de toegang tot diensten die zij gebruiken te limiteren. De vier principes van dit bevel zijn:

  1. Consumenten verdienen toegang tot de wettelijke Internet inhoud van hun keuze.
  2. Consumenten moeten worden toegestaan ​​om applicaties te draaien en de diensten te gebruiken van hun keuze.
  3. Consumenten moeten zelf in staat zijn om verbinding te maken met legale apparaten van hun keuze.
  4. Consumenten verdienen het om zelf de netwerk providers zijn applicaties, service providers en inhoud provider te kiezen.

De Open Internet Order heeft geleid tot de oprichting van het Internet neutraliteit concept, dat stelt dat providers de informatie die via hun netwerken en alle gebruikers wordt verzonden niet kan remmen moeten en alle gebruikers moeten gelijke toegang worden verleend. De FCC creëerde later twee lagen van Internettoegang: vaste providers en draadloze providers. Ze volgen beiden de regels over transparantie, inhoudblokkering en en onredelijke discriminatie.

HET OPEN INTERNET ORDER IS EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING, MAAR ER IS NOG EEN LANGE WEG TE GAAN

TWEET DIT

De discussie over het "Open Internet" begon met goede bedoelingen en indien goed uitgevoerd kon het een positieve stap naar de voortzetting van de vrijheid van internetgebruikers zijn geweest. Het probleem is dat, terwijl de FCC probeerde om de consument te beschermen en een open internet te bevorderen, hun aanpak verkeerd was en geleid heeft tot een onvermijdelijke mislukking. Het "probleem" lag niet bij degenen die "Internet." aanbieden. Dit dienstensector kon vrij gemakkelijk volledig concurrerend zijn, indien de onderliggende transmissie onderdelen beschikbaar blijven op een gemeenschappelijke drager basis, en bij gevolg met redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. Als dit zou gebeuren, dan zal elke "Internet" ​​provider die niet handelt op een wijze die overeenstemt met de verwachtingen van de consument snel geconfronteerd worden met alternatieve aanbieders die voorzien wat de gebruikers echt willen. Zoals het er nu voorstaat is "laatste mijl" transmissie alleen beschikbaar voor de telefoon- en kabelbedrijven, en alleen zij bieden "Internet." Ze kunnen daarom nu monopoliseren (of duopolizeren) zowel de transmissie als de"Internet toegang."

Het tweede probleem is dat "netneutraliteit " concepten werden gebaseerd op voorafgaande stellingen die niet kunnen gebruikt worden voor "het Internet."

Martin Geddes legt het fundamentele probleem uit:

"Het begrip neutraliteit neemt als uitgangspunt een redelijke wens: eerlijke toegang tot het netwerk voor de gebruiker, eerlijke voorwaarden, en tegen een eerlijke prijs. Het maakt echter vervolgens een filosofische fout: het antropomorfisme van pakketten - alsof ze mensen of fysieke pakketten waren. Dit creëert een valse gelijkwaardigheid tussen wat willekeurig afdelingen van stromen van gegevens zijn. Deze verkeerde behandeling resulteert dan in een onjuiste toepassing van de voorgaande beginselen die leiden naar een fundamenteel onverenigbaar type communicatiesysteem . Het netto-effect van de neutraliteit van het net is om de hoogst mogelijke kostenstructuur en het slechtst mogelijke kwaliteit van de ervaring van gebruikers af te dwingen.” 3
Martin Geddes, Telecom Expert

De FCC creëerde een vals gevoel van bescherming en hoop voor de consumenten. Het agentschap dwong principes af om consumenten rechten te beschermen die initieel niet in gevaar waren. Net neutraliteit werd verondersteld consumenten meer keuze, controle en toegang te geven. Door deze regels in te stellen echter, verhinderde de FCC zonder twijfel online en netwerk services te ontstaan en de consumenten ten dienste te zijn.

Als gevolg hiervan, heeft de neutraliteit van het net innovatie bij technologiebedrijven mogelijk vertraagd. Deze regeling stond het "Internet" providers niet toe om kosten in rekening te brengen bij andere providers als ze hun services gebruikten of deelden met anderen. Partnerschappen van service verleners zouden verdere innovatie hebben aangespoord en voor nieuwe bedrijfsmodellen voor omzetgroei en economische welvaart.

In de loop der jaren zijn de regels van het Open Internet Order versoepeld, en restricties voor bedrijven zijn losser geworden. Maar, terwijl service providers verder gaan met de regels uit te dagen en nieuwe wetgeving voor te stellen, is deze nieuwe wetgeving even schadelijk.

Er bestaat een reden waarom serviceproviders vechten voor het bereiken van een dominante monopolie(duopolie)-positie. Ze kunnen alleen maar tolwegen aanmaken op de datasnelweg die, in plaats van het betalen per afstand (of gigabyte), pogen om huur in te winnen gebaseerd op basis van de waarde van de inhoud in plaats van de kosten van de dienstverlening vast te leggen. Ondanks het feit dat elke megabyte of gigabyte hetzelfde kost zoeken providers naar het in rekening te brengen van de inhoud en de waarde die ze er aan denken te kunnen ontlenen.

PROVIDERS HEBBEN NOG STEEDS TE VEEL MACHT,EN GEBRUIKERS ZIJN KWETSBAAR

TWEET DIT

Het is analoog aan het omzetten van een"snelweg" betaald door belastingsbetalers in een private tolweg. Net als het monopolie van de telefoonmaatschappijen wier infrastructuur voor meer dan 100 jaar werd betaald door belastingbetalers wordt de infrastructuur nog steeds "onderhouden door " gebruikerskosten. Wat eerder open was voor alle toepassingen is nu gesloten voor enkel waarvan de aanvragen worden goedgekeurd door de toegangsproviders-die de onderliggende infrastructuur controleren.

In Maart 2015 bracht de Verenigde Staten FCC haar Open Internet Bevel, dat een aantal van deze kwesties aangepakt. Terwijl de regelgeving niet gunstig is, is het in de afwezigheid van concurrentie noodzakelijk om een lichte reglementering te hebben. Concurrentie op de markt bestaat niet binnen de duopolized ISP- markt , zodat het Open Internet Bevel een nodige, maar lichte, regelgeving voorziet . Het is een stap in de goede richting , maar er is nog veel dat niet is behandeld. Aanbieders hebben nog steeds te veel controle en internetgebruikers zijn kwetsbaar voor allerlei belemmeringen voor een Open Internet inclusief "fast lanes " en - versleuteling blokkerende technologieën . Een Open internet zal alleen bestaan ​​met een werkelijk concurrerende markt die gebruikers toestaat om een ISP die hun privacy respecteert , en die een uitstekende service biedt te kiezen.

Impact op de Privacy

ISP-en en telecom bedrijven hebben de mogelijkheid om alles op te slaan dat over het Internet van en naar jouw computer gaat, en met de impliciete toelating en ondersteuning van de Amerikaanse regering kunnen ze surveillance en monitoring uitvoeren en uw private communicatie opslaan. De doofheid van het Congres, de FCC en de FTC betreffende deze ongerechtvaardigde surveillance was een katalysator voor Golden Frog om zich er over te buigen, en geëncrypteerde en private opslag-oplossingen voor de gebruiker te creëren.

Usenet werd zes jaar geleden versleuteld (Giganews.com). Nu is het op het web is een wildgroei van dienstverleners die encryptie aanbieden aan de internetgebruiker om hun privacy te beschermen. De prijs van de vrijheid op het web heeft helaas een hoge prijs.

ONLINE VRIJHEID HEEFT HELAAS EEN HOGE PRIJS

TWEET DIT

Privacy is niet hetzelfde als anonimiteit. Met privacy kan je je identiteit kiezen. Als je een hond wilt zijn kan je doen alsof je een hond bent , maar zij [internetproviders en telecombedrijven] weten alles wat je zegt , terwijl je doet alsof je een hond bent. En wanneer zij beslissen dat het tijd is om de hond op te jagen, zullen ze in staat zijn om je geur te volgen via het spoor achtergelaten door je communicaties.

Is het onze rol als samenleving om te bepalen wat onze buurman kan weten, vernemen of zien? Heeft onze eigen welwillendheid ons verraden?

We moeten hulpmiddelen maken om mensen te beschermen

Voorschriften en wetten kunnen de technologie niet stoppen van gerechtigde personen. Omdat de regelgeving van de overheid op het internet en privacy kan variëren, is het beste wat internet voorstanders kunnen doen is oplossingen te blijven creëren en het vreedzame en gratis gebruik van het internet te promoten.

Bij Golden Frog vechten we voor een vrij en open internet en voor een eerlijke toegang tot de infrastructuur dat een concurrerende internettoegang kan ondersteunen. Wij geloven dat de beste hoop hiervoor technologische innovatie is en instrumenten en middelen te creëren voor autonome mensen om de oceaan van ideeën te verkennen , te communiceren , te zoeken, te vinden en gebruik te maken van hun recht op vrije meningsuiting en de handel. Golden Frog is gemaakt om diensten te ontwikkelen die het mogelijk maken voor mensen om zichzelf online te beschermen en te verdedigen

BIJ GOLDEN FROG VECHTEN WE VOOR EEN VRIJ EN OPEN INTERNET

TWEET DIT

We bouwen de applicaties en tools die ons in staat stellen om de vrijheid te bevorderen en het internet open te houden. Gemaakt en ondersteund door een ervaren team, VyprVPN en Outfox zijn twee innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat internetgebruikers veilig toegang hebben tot websites en bestanden terwijl hun persoonlijke informatie en privacy worden beschermd. Toekomstige diensten zullen hetzelfde doen.

Door deze oplossingen kunnen gebruikers verbonden blijven en relaties over de hele wereld handhaven, ongeacht hun locatie . Compatibel voor verschillende besturingssystemen, kunnen de hulpmiddelen door de meeste internetgebruikers op hun computer alsook op hun mobiele apparaten worden gebruikt. Bij Golden Frog, controleren we ons netwerk, zijn eigenaar van alle onderdelen , en zijn we dus niet afhankelijk van uitbestede of derde hosting sites om onze service te leveren. Wij bezitten de Tuin van Eden en de Boom der Kennis staat open voor iedereen.

“Vernieuwing is de kern van economische welvaart”
Michael Porter
Persoonlijke VPN VyprVPN, aangedreven door Golden Frog

VyprVPN is een persoonlijk virtueel privaat network ( VPN ), dat de privacy van een individu beschermt op het internet, en voorkomt dat Internet dienstverleners inzicht of controle hebben op online communicatie en activiteit. VPN biedt gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde websites die in restrictieve landen kunnen worden geblokkeerd . VyprVPN isGolden Frog' s poging om internetgebruikers te beschermen tegen de grote Internet bedrijven als Time Warner en AT & T .Maar meer dan dat, het is ons antwoord op het Internet tweede amendement belofte van codering.

Outfox, aangedreven door Golden Frog

Outfox is een geoptimaliseerd gamingnetwerk dat het verkeer van een gamer door ons netwerk leidt om de best mogelijke gamingprestaties te bieden. Outfox stabiliseert verbindingen om jitter te voorkomen, lag te verminderen, ping te verlagen en snelheid te verhogen. Het manoeuvreert ook langs druk netwerkverkeer en biedt de snelste route naar de gameserver.

De hulpmiddelen werden ontwikkeld voor de gebruiker en om de gebruiker rechtstreeks ten dienste te zijn. Wij delven niet in de persoonlijke data van de gebruikers en delen niets met derde partijen. We blijven nieuwe applicaties ontwikkelen om deze zaak voortgang te laten vinden en mogelijk te maken, ongeacht van wat regeringen en regulerende organisaties beslissen te zullen doen. Ons engagement om applicaties te innoveren zal er voor zorgen dat het Internet open en gratis blijft.

En wij geloven dat alle bedrijven hetzelfde zouden moeten doen. Overheidsbesluit en regelgeving van bedrijven beperkt alleen maar de groei en kansen. De enige manier om potentieel gevaarlijke of ongepaste inhoud te beheren is om gebruikers in staat te stellen om zichzelf te reguleren en innovatieve oplossingen toe te passen zodat ze hun eigen bescherming kunnen verzekeren.

De mensheid is een oceaan

Hij bedekt 140 miljoen vierkante mijl en bijna 75 procent van het aardoppervlak . Het verbindt ons met elkaar over taal en cultuur heen. Het voedt het leven en ondersteunt het leven .

Ons klimaat en de kwaliteit van de lucht die we inademen hangen er van af. Door de geschiedenis heen, heeft het een primaire rol gespeeld in de handel, exploratie en ontdekking.

Het is de oceaan.

Net als de oceaan verbind het Internet ons nu ondanks taal of cultuur. Het Internet is uitgegroeid tot de stichting van de handel en verkeer, exploratie en ontdekking. Net als in de oceaan is er gevaar en vervuiling.

Maar ondanks deze problemen begrijpen we dat de oceaan, met al zijn wonderen, goed is. Dat een druppel vuil water niet kan vernietigen wat ons bindt en ons verbindt met de continenten . En zo is het ook voor het internet.

"Je moet het geloof in de mensheid niet verliezen . De mensheid is een oceaan; als er een paar druppels van de oceaan vuil zijn, wordt de oceaan niet vuil."
Mahatma Gandhi

De oceanen zijn lang het onderwerp geweest van de vrijheid-van-de-zee doctrine, een principe dat in de zeventiende eeuw naar voor werd gebracht hoofdzakelijk om nationale rechten en jurisdictie over de oceanen te beperken tot een smalle strook zee rond de nationale kustlijnen. De rest van de zeeën werd vrij verklaard voor iedereen en de eigendom van niemand.

Zoals de oceaan verbindt het Internet mensen. Het is een zee van ideeën, handel, verbindingen, relaties en bewustwording. Het Internet vergemakkelijkt communicatie, transacties, innovatie, identiteiten, entertainment, groei in opleiding en verlichting.

Zoals de oceaan moet het Internet open en vrij blijven. De mensheid is een oceaan. Een beperking tot het Internet is een beperking tot de mensheid en tot haar belofte voor de toekomst.

Veel mensen en groepen stellen onze online vrijheid op de proef door het controleren van de inhoud op websites of door de toegang er volledig tot te beperken. Deze beperkingen ondersteunen de vrijheid niet of laten onze mondiale samenleving niet bloeien. Of de redenen om online toegang te beperken nu preventief of een reactie op kritiek zijn, een open Internet kan niet verder gaan als bedrijven en particulieren steeds meer toegang beperken en het delen van informatie remmen.

Terwijl regulering van de onderliggende transmissie nodig is, zodat concurrentie mogelijk is, moeten Internetproviders kunnen aanrekeen voor de toegang en het verrichten van diensten in een vrije markt. Consumenten hebben keuzes op een vrije markt en hebben het recht hebben tot het gebruik of afwijzing van diensten of toepassingen. Het internet is en moet een vrije markt van ideeën en informatie blijven en moet toegankelijk zijn voor iedereen die het wil gebruiken van uit alle delen van de wereld. We moeten op de hoogte blijven omdat er wetgeving bestaat die mogelijk onze vrijheid zou kunnen bedreigen bij behandeling hiervan door het Congres, we moeten allemaal op de hoogte blijven en actieve voorstanders van een open en vrij Internet zijn.

ZOALS DE OCEAAN, MOET HET INTERNET OPEN EN VRIJ BLIJVEN

TWEET DIT

Innovatie helpt het stuwen van de economische groei en helpt het behouden van een vrij en open Internet dat geen grenzen of beperkingen heeft. De passende en doeltreffende oplossingen zijn beschikbaar en zullen meer ontwikkeld worden.

Globale Internetburgersetizens moeten zich wapenen met de tools om hun informatie en identiteit online te beschermen. Een wereldwijde inzet voor een vrij en open Internet zal ons helpen bij het bevorderen van een wereldwijde welvaart en vrede.

Wij vragen dat u zich aansluit bij een groeiende, wereldwijde beweging van mensen die zich inzetten voor een doel-reden-ter verdediging, ter bevordering en ervoor te zorgen dat het Internet open en vrij blijft.

Deze zaak is niet alleen een strijd om vrijheid van meningsuiting te garanderen , maar het is een strategie voor de wereldwijde handel , internationaal begrip en uiteindelijk vrede en welvaart .

Over de auteur

Ron Yokubaitis is de medeoprichter en Co-CEO van Golden Frog

Een geboren Texaan en 40+ jaar inwoner van Austin, Texas, heeft Ron een levenslange passie voor elektronica en communicatie - eerst gevoed door het verkrijgen van een amateur zendrecht licentie voor radio, meer dan 40 jaar geleden. Terwijl dat voor hem de wereld kleiner maakte, was het zijn ontdekking van het internet die zijn ogen echt opende voor de mogelijkheden die er zijn. Hij hoorde voor eerst van het internet in 1976 in Steward Brand's boek "Cybernetica Grenzen II (Cybernetics Frontiers II)" en probeerde voor de eerste keer zich aan te melden in 1984 op een Conferentie voor Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence Conference) op de Universiteit van Texas in Austin, TX, maar de toegang werd hem geweigerd.

In 1994, erkende Ron het gebrek aan nternettoegangsopties voor de "niet-schone"—diegenen die geen student of ambtenaar waren. Als reactie daarop richtten hij en zijn vrouw, Carolyn Yokubaitis, Texas.net op—een van de eerste 50 50 ISPs in de Verenigde Staten. Gericht op het leveren van internetdiensten, toegewijde klantenprivacy en -beveiliging, groeide Ron en Carolyn's investering in de internetbusiness en breidde uit naar meerdere bedrijven, inclusief Giganews, 's werelds leidende Usenet provider met gebruikers in meer dan 215 landen, en Data Foundry, een wereldwijde provider van datacenter a global provider of data center colocation, bestuursdiensten en ramp recovery-diensten.

Golden Frog is de nieuwste onderneming opgericht door Ron en Carolyn en is toegewijd aan het ontwikkelen van applicaties en diensten die een open en veilige internetervaring behouden met respect voor de privacy van gebruikers. Golden Frog's twee producten, VyprVPN en Outfox, hebben momenteel klanten in meer dan 215 landen. Golden Frog bezit en beheerd zijn eigen wereldwijde infrastructuur met private serverclusters in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Oceanië.

Voorafgaand aan de stichting van Texas.net ,werkte Ron als advocaat in Houston en Austin Texas na het dienen in het Peace Corps met Carolyn in Rio de Janeiro, Brazilië ( '68 -70 ) . Ron heeft zowel een Bachelor in de Wetenschap , als een Juridisch Doctoraat van de Universiteit van Houston, waar hij op de Law Review werkte . Ron spreekt vloeiend Spaans en Portugees, en woont in Austin met Carolyn en heeft vijf zonen .