Voorwaarden van de Dienst

Dit beleid bepaalt de termen en voorwaarden van gebruik van Golden Frog. Door zich in te schrijven bij en/of een Golden Frog dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden van dit document en de voorwaarden van de andere genoemde beleiden die hierin ingesloten zijn door middel van referentie en dat u op de hoogte gebracht blijft worden van de veranderingen aangezien deze beleiden ten allen tijde kunnen veranderen.

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik:

Golden Frog wenst dat alle leden op redelijke wijze gebruik maken van haar diensten. Te dien einde, kan elke klant die onredelijke eisen stelt aan de dienstverlening worden beperkt zodat de best mogelijke dienstverlening aan alle leden kan worden gewaarborgd.

Indien blijkt dat een lid zich niet kan houden aan een redelijk gebruik van de service, of zich met verboden activiteiten bezighoudt, kan Golden Frog zonder enige voorafgaande verwittiging de service van dat lid opzeggen, opschorten of niet verlengen. Een vergoeding voor de beëindiging kan ook worden gevraagd. Het is Golden Frog beslissing om vast te leggen wat onredelijk gebruik omvat.

Individuele VyprVPN Accounts:

VyprVPN accounts zijn geen toegewijde verbindingen en zijn onderworpen aan tijdoverschrijdingen van de connectie. VypVPN accounts zijn voor een enkele gebruiker, enkel voor individueel gebruik. Gelijk welk niet-individueel gebruik, of gelijk welk gebruik dat niet onderscheiden kan worden van niet-individueel gebruik, is verboden. Bijvoorbeeld, de volgende gebruiken zijn verboden onder deze sectie:

 • Een login delen tussen mensen
 • Gelijktijdige logins van verschillende IP adressen

Verboden Activiteiten:

Golden Frog verbiedt het gebruik van haar diensten op een van de volgende wijzen:

 • Spammen (email, Usenet, berichtenborden, etc.)
 • Overtreding van copyright, label en patent.
 • Lasterlijke of beledigende taal die pleit voor onverdraagzaamheid, religieuse, raciale of etnische haat.
 • Publiceren of delen van materiaal dat op onrechtmatige wijze pornografisch of onfatsoenlijk is.
 • IP Spoofing
 • Illegaal of ongeauthoriseerd toegang tot andere computers of netwerken
 • Verspreiding van internetvirussen, wormen of andere activiteiten die schade kunnen berokkenen
 • Overtredingen van exportcontrole
 • Alle andere illegale activiteiten

Inbreuk op het auteursrecht en illegale inhoud

Golden Frog verbiedt het gebruik van haar diensten voor het publiceren of delen van enig illegale inhoud. Golden Frog neemt het naleven van de auteursrechen en elk andere intellectuele eigendom heel serieus, en wij raden je aan hetzelfde te doen. Jij bent verantwoordelijk voor de legale status van elke intellectuele eigendom die je gebruikt of kopieert via elke Golden Frog service. Golden Frog kan de informatie welke via zijn diensten word verspreid niet controleren.Je verbindt je ertoe geen auteursrechtelijke werken te verspreiden zonder voorafgaande goedkeuring van de eigenaar van deze rechten.

Golden Frog is lid van het Internet Toezichtsorgaan en elk gerapporteerd online crimineel feit zal onmiddellijk door het Toezichtsorgaan van het internet gehaald worden. Golden Frog zal op gepaste wijze leden schrappen die herhaaldelijk inbreuk plegen van hetzij onrechtmatig auteursrechtelijk beschermde materiaal of anderszijds illegale inhoud plaatsen. Bekijk deGolden Frog Politiek m.b.t. de auteursrechten en de toelichtingen hoe Golden Froginbreuken op de auteursrechten afhandelt. Het beleid van Golden Frog m.b.t. de auteursrechten is ter referentie opgenomen.

Meer over illegale activiteiten:

Zie het Golden Frog Privacy Beleid voor informatie over hoe Golden Frog omgaat met burgerlijke en criminele onderzoeken. Het Golden Frog Privacy Beleid is ingecorporeerd door referentie.

Vergoed enand Vrijwaar:

U bent verantwoordelijk voor alle acties die voorvallen wat uw account betreft. Als een dienstvoorwaarde gaat u ermee akkoord Golden Frog, zijn beambtes, bediendes, agents, aandeelhouders en partners te vergoeden en onschuldig te achten voor gelijk welke reden tot actie buiten uw account met gebruik of uw gebruik van de dienst.

Gratis uitproberen

Van tijd tot tijd kunnen we proefperiodes voor Golden Frog services aanbieden voor een welbepaalde periode van tijd zonder een betaling te vragen (a "Free Trial"). Wij behouden het recht, in absolute discretie te bepalen of je in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en deze, op elk ogenblik, in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

Voor een gratis proefperiode, hebben we je betaalgegevens nodig om deze op te starten. Aan het einde van de gratis proefperiode zullen wij automatisch overgaan tot het aanrekenen van de gekozen Golden Frog service op een maandelijkse of jaarlijkse basis volgens de gekozen inschrijving. Door je betalingsgegevens mede te delen bij de inschrijving voor de gratis proefperiode, ga je akkoord met het aanrekenen hiervan. Indien je beslist geen betalende gebruiker van de Golden Frog service te worden, moet je de service stopzetten voor het einde van de proefperiode gebruikmakend van het online configuratiescherm op http://www.goldenfrog.com/.

VyprVPN Verwijs naar een vriend programma (Geef een maand, krijg een maand).

VyprVPN gebruikers met een actieve, betaalde account, kunnen deelnemen aan het VyprVPN's Verwijs naar een vriend programma ("RAF Program"). Om deel te nemen dien je de VyprVPN service door te verwijzen naar vrienden die eerder nooit een VyprVPN service hadden("New User") door hen je persoonlijke verwijzingslink door te sturen("Referral Link"), beschikbaar op https://www.goldenfrog.com/controlpanel/vyprvpn/refer-a-friend. Voor een nieuwe gebruiker welke (1) toegang zoekt tot je verwijzingslink, (ii) de intekeningsprocedure vervolledigt voor een VyprVPN account (iii) de gratis proefperidoe van een maand VyprVPN service activeert en (iv) onmiddellijk na het einde van de gratis maand proefperiode betaalt voor een VyprVPN service, zal Golden Frog , binnen een redelijke tijdspanne, een krediet gelijk aan de waarde van een maand toevoegen aan je lopende account.

Golden Frog kan verschillende hulpmiddelen aanbieden om je te helpen je unieke Link te verspreiden. YJe kan ook je unieke Link verspreiden via email of sociale media. Golden Frog behoudt het recht om het RAF programma (of elk deel ervan) op elk moment te wijzigen of stop te zetten en dit tijdelijk of permanent met of zonder voorafgaande mededeling. Golden Frog zal niet aansprakelijk jegens u zijn in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de RAF-programma.

Het beleid voor terugbetaling:

We geven onder geen enkele voorwaarde geld terug. We geven geen geld terug wanneer accounts worden gedelete als gevolg van het overtreden van onze Terms of Service.

Dump Truck Dataretentie:

We behouden data op de Dump Truck-service (de "Dump Truck-data") voor zolang uw account actief is of als nodig is om diensten aan u te leveren. Na opzegging van uw account, kunnen we Dump Truck-data behouden, indien nodig, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en de handhaving van onze overeenkomsten af te dwingen. Waar mogelijk (en onder voorbehoud van het voorgaande), verwijderen we in het algemeen de Dump Truck-data binnen 30 dagen na opzegging van de dienstverlening.

Beëindiging van Dienst:

Golden Frog behoudt zich het recht voor om dienstverlening te schorten, te beëindigen of te weigeren aan iedereen, op elk moment en om welke reden dan ook.

Facturering

De serviceperiode wordt automatisch verlengd aan het einde van elke periode, voor duur van de vorige serviceperiode, tenzij u annuleert. U kunt uw service upgraden of downgraden of annuleren met behulp van ons online configuratiescherm dat te vinden is op:

http://www.goldenfrog.com/

Alle accounts worden automatisch vernieuwd, totdat u zich afmeldt.

Afmelden

Uw Golden Frog-service kan alleen worden geannuleerd op de hieronder aangegeven tijden met behulp van ons online configuratiescherm dat te vinden is op:

http://www.goldenfrog.com/

Annuleringen dienen voor het einde van de huidige serviceperiode ingediend te worden om deze voor de volgende periode van kracht te laten. Annuleringen worden van kracht aan het einde van de serviceperiode waarin ze zijn ingediend. Eeen nieuwe serviceperiode gaat in om 00:00 middernacht US Central Time of kort daarna op hun vervaldatum.

Wijzigingen Beleid:

Golden Frog behoudt zich het recht om ons beleid of de voorwaarden van onze diensten te allen tijde te herzien, aan te vullen of te herroepen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid om geïnformeerd te blijven van onze huidige voorwaarden met inbegrip van alle andere genoemde beleidsaangelegenheden die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

Aanvaarding van de voorwaarden:

Door in te loggen op gelijk welke Golden Frog dienst, gaat u akkoord met de Golden Frog Dienstvoorwaarden, inclusief alle andere beleidsplannen die door referentie zijn geïncorporeerd.