Privacy Beleid

VyprVPN Service

Welke Data Golden Frog Bijhoudt Van VyprVPN Sessies:

Wanneer een gebruiker verbinding heeft met VyprVPN, behouden we elke keer de volgende informatie gedurende 30 dagen: het originele IP adres, het VyprVPN IP adres dat de gebruiker gebruikt heeft, de verbinding start en eind tijd, en het totaal aantal van gebruikte bytes.

Waarom Golden Frog VyprVPN Sessie Data Bijhoudt:

We behouden VyprVPN sessie data gedurende 30 dagen voor gebruik met facturatie problemen, troubleshooting, dienst evaluatie, TOS problemen, AUP problemen, en om misdaden te behandelen die in de dienst gebeurd zijn.

Welk Golden Frog verzamrlt Niet van VyprVPN Sessies?:

  • Het verkeer van de gebruiker of de inhoud van communicaties wordt niet gelogd.
  • Voert geen diepgaande inspectie van uw verkeer uit, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Voert geen oppervlakkige pakketinspectie uit van uw verkeer, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Discrimineert niet tegen apparaten, protocolen of toepassingen (applicaties). Golden Frog is network-neutraal.
  • Onderdrukt uw internetverbinding niet.
  • Schat geen begrensde internetverbinding.

VyprDNS Dienst

Golden Frog's VyprDNS service registreert geen informatie.

Algemeen

Hoe Golden Frog reageert op burgerlijke onderzoeken:

Golden Frog zal de identificatie-informatie van de gebruiker niet verkopen of op een andere manier onthullen - minimale informatie op een redelijke manier berekent om te identificieren en niets meer - of informatie over gebruik aan speurders, advocaten, of agentschappen tenzij we hiertoe worden verplicht door een rechtbank met jurisdictiebevoegdheid in dit domein. Als er een rechtszaak plaatsheeft, dan zal het lid op de hoogte worden gebracht zodat zij de kans hebben om de afstand van persoonlijke informatie te bestrijden.

Hoe Golden Frog reageert op strafrechtelijke onderzoeken:

Golden Frog werkt volledig mee met de agentschappen voor de rechtshandhaving, maar er moet echter een dagvaarding overhandigd worden voordat Golden Frog de indentificatie van een lid weergeeft - minimale informatie die redelijkerwijs gebruikt kan worden ter identificeren en niet meer. In een strafrechtelijk onderzoek is het wettelijk voorgeschreven datGolden Frog het feit van het onderzoek niet bekend maakt aan de deelnemer.

Wat Golden Frog Verzamelt vanwww.goldenfrog.com:

Golden Frog collects personally identifiable information from end users only through web form submissions, primarily for the purpose of enabling the purchase of services and engaging in support and other conversation. This personally identifiable information is associated with your account and can include information such as your name, email address, phone number, payment information and/or physical address. Golden Frog also collects anonymous information about how visitors use our web site; for example, Golden Frog utilizes web analytics software to track, in aggregate, the number of unique views received by the pages of the web site, the domains from which users originate along with many other analytical data points. Through the use of web analytics software, the Golden Frog website may use "cookies" to assist the tracking of how users engage our website. A cookie is a piece of data that the web server stores on the browser's PC which the web browser will then send back to the web server on any future requests, to facilitate identification of the user should they visit the web site again. While much of the information that we collect from users in this manner is not personally identifiable, it may be associated with personally identifiable information that users voluntarily provide to us through our web site.

HoeGolden Frog ingewonnen informatie gebruikt van www.goldenfrog.com:

Golden Frog gebruikt geen persoonlijke identificeerbare informatie verzameld via onze website om gebruikers te benaderen met betrekking tot producten en diensten die door Golden Frog geleverd worden. We delen geen persoonlijke identificeerbare informatie met geaffilieerden, onafhankelijke aannemers, zakenpartners of externe instanties voor marketing doeleinden of andersins. We behouden uw gegevens privé.

V.S.-EU Safe Harbor Framework

Golden Frog voldoet aan het VS-EU Safe Harbor-raamwerk zoals uiteengezet door de Department of Commerce in de V.S., met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie. Golden Frog heeft verklaard dat zij zich houden aan de Safe Harbor Privacy-beginselen van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en voor Golden Frog's-certificering kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/