Golden Frog Wettelijk

Privacy Beleid

Hoe Golden Frog verzamelde informatie van VyprVPN sessies gebruikt:

Deze gegevens worden bewaard om te gebruiken voor facturering, om fouten op te sporen, voor een dienst die evaluatie aanbiedt, TOS problemen, AUP problemen en om om te gaan met misdrijven die begaan worden met betrekking tot de dienst. We behouden dit niveau van informatie op basis van sessie per sessie voor minstens 90 dagen. Het is mogelijk dat we bytes blijven uploaden & downloaden op globaal niveau gedurende langere tijd.

Welk Golden Frog verzamrlt Niet van VyprVPN Sessies?:

Naast het tellen van het aantal bytes dat geüpload en gedownload wordt, Golden Frog...

  • Voert geen diepgaande inspectie van uw verkeer uit, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Voert geen oppervlakkige pakketinspectie uit van uw verkeer, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Discrimineert niet tegen deviezen, protocols of toepassing. Golden Frog is neutraal wat netwerk betreft.
  • Onderdrukt uw internetverbinding niet.
  • Schat geen begrensde internetverbinding.

Hoe Golden Frog reageert op burgerlijke onderzoeken:

Golden Frog zal geen identificerende informatie van een lid vrijgeven - minimale informatie die redelijkerwijs gebruikt kan worden ter identificeren en niet meer - of doorspelen aan onderzoekers, advocaten of instanties, tenzij we door een bevoegde rechtbank in de zaak hiertoe zijn opgedragen. Als er een hoorzitting in de rechtbank zal plaatsvinden dan zal het lid op de hoogte worden gesteld, zodat deze de gelegenheid heeft om zich te verzetten tegen de overdracht van persoonlijke informatie.

Hoe Golden Frog reageert op strafrechtelijke onderzoeken:

Golden Frog werkt volledig mee met de agentschappen voor de rechtshandhaving, maar er moet echter een dagvaarding overhandigd worden voordat Golden Frog de indentificatie van een lid weergeeft - minimale informatie die redelijkerwijs gebruikt kan worden ter identificeren en niet meer. In een strafrechtelijk onderzoek is het wettelijk voorgeschreven datGolden Frog het feit van het onderzoek niet bekend maakt aan de deelnemer.

Welk Golden Frog verzamelt van www.goldenfrog.com:

Golden Frog verzamelt enkel persoonlijk identificeerbare informatie van eindgebruikers via vrijwillige web formulier submissies, voornamelijk om het aankopen van diensten mogelijk te maken en om zich te engageren in ondersteuning en andere conversatie. Golden Frog verzamelt ook anonieme informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken; bijvoorbeeld, Golden Frog maakt gebruik van web analytische software om, in totaal, het aantal van unieke bezichtigingen op te sporen die door de paginas van de website ontvangen zijn, de domeinen waar de gebruikers vandaan komen en vele andere analytische gegevens. Door het gebruik van web analytische software, zou de Golden Frogwebsite "cookies" kunnen gebruiken om bij te dragen aan het uitzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Een cookie is een stukje data die de web server opslaat op de PC van de browser en dat de web browser dan terug zal zenden bij eventuele toekomstige aanvragen, om identificatie van de gebruiker te vergemakkelijken indien hij of zij de website opnieuw zou bezoeken. Terwijl veel van de informatie die we op deze manier van gebruikers verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar is, zou het geassocieerd kunnen worden met persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikers ons vrijwillig bezorgen via onze website.

Hoe Golden Frog verzamelde informatie van www.goldenfrog.com gebruikt:

Golden Frog gebruikt geen persoonlijke identificeerbare informatie verzameld via onze website om gebruikers te benaderen met betrekking tot producten en diensten die door Golden Frog geleverd worden. We delen geen persoonlijke identificeerbare informatie met geaffilieerden, onafhankelijke aannemers, zakenpartners of externe instanties voor marketing doeleinden of andersins. We behouden uw gegevens privé.

V.S.-EU Safe Harbor Framework

Golden Frog voldoet aan het VS-EU Safe Harbor-raamwerk zoals uiteengezet door de Department of Commerce in de V.S., met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie. Golden Frog heeft verklaard dat zij zich houden aan de Safe Harbor Privacy-beginselen van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en voor Golden Frog's-certificering kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/