Privacy Beleid

VyprVPN Service

Welke Data Golden Frog Bijhoudt Van VyprVPN Sessies:

Wanneer een gebruiker verbinding heeft met VyprVPN, behouden we elke keer de volgende informatie gedurende 30 dagen: het originele IP adres, het VyprVPN IP adres dat de gebruiker gebruikt heeft, de verbinding start en eind tijd, en het totaal aantal van gebruikte bytes.

Waarom Golden Frog VyprVPN Sessie Data Bijhoudt:

We behouden VyprVPN sessie data gedurende 30 dagen voor gebruik met facturatie problemen, troubleshooting, dienst evaluatie, TOS problemen, AUP problemen, en om misdaden te behandelen die in de dienst gebeurd zijn.

Welk Golden Frog verzamrlt Niet van VyprVPN Sessies?:

  • Het verkeer van de gebruiker of de inhoud van communicaties wordt niet gelogd.
  • Voert geen diepgaande inspectie van uw verkeer uit, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Voert geen oppervlakkige pakketinspectie uit van uw verkeer, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Discrimineert niet tegen apparaten, protocolen of toepassingen (applicaties). Golden Frog is network-neutraal.
  • Onderdrukt uw internetverbinding niet.
  • Schat geen begrensde internetverbinding.

VyprDNS Dienst

Golden Frog's VyprDNS service registreert geen informatie.

Algemeen

Hoe Golden Frog reageert op burgerlijke onderzoeken:

Golden Frog zal de identificatie-informatie van de gebruiker niet verkopen of op een andere manier onthullen - minimale informatie op een redelijke manier berekent om te identificieren en niets meer - of informatie over gebruik aan speurders, advocaten, of agentschappen tenzij we hiertoe worden verplicht door een rechtbank met jurisdictiebevoegdheid in dit domein. Als er een rechtszaak plaatsheeft, dan zal het lid op de hoogte worden gebracht zodat zij de kans hebben om de afstand van persoonlijke informatie te bestrijden.

Hoe Golden Frog reageert op strafrechtelijke onderzoeken:

Golden Frog werkt volledig mee met de agentschappen voor de rechtshandhaving, maar er moet echter een dagvaarding overhandigd worden voordat Golden Frog de indentificatie van een lid weergeeft - minimale informatie die redelijkerwijs gebruikt kan worden ter identificeren en niet meer. In een strafrechtelijk onderzoek is het wettelijk voorgeschreven datGolden Frog het feit van het onderzoek niet bekend maakt aan de deelnemer.

Wat Golden Frog Verzamelt vanwww.goldenfrog.com:

Golden Frog verzamelt enkel persoonlijk identificeerbare informatie van eindgebruikers via vrijwillige web formulier submissies, voornamelijk om het aankopen van diensten mogelijk te maken en om zich te engageren in ondersteuning en andere conversatie. Golden Frog verzamelt ook anonieme informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken; bijvoorbeeld, Golden Frog maakt gebruik van web analytische software om, in totaal, het aantal van unieke bezichtigingen op te sporen die door de paginas van de website ontvangen zijn, de domeinen waar de gebruikers vandaan komen en vele andere analytische gegevens. Door het gebruik van web analytische software, zou de Golden Frogwebsite "cookies" kunnen gebruiken om bij te dragen aan het uitzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Een cookie is een stukje data die de web server opslaat op de PC van de browser en dat de web browser dan terug zal zenden bij eventuele toekomstige aanvragen, om identificatie van de gebruiker te vergemakkelijken indien hij of zij de website opnieuw zou bezoeken. Terwijl veel van de informatie die we op deze manier van gebruikers verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar is, zou het geassocieerd kunnen worden met persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikers ons vrijwillig bezorgen via onze website.

HoeGolden Frog ingewonnen informatie gebruikt van www.goldenfrog.com:

Golden Frog gebruikt geen persoonlijke identificeerbare informatie verzameld via onze website om gebruikers te benaderen met betrekking tot producten en diensten die door Golden Frog geleverd worden. We delen geen persoonlijke identificeerbare informatie met geaffilieerden, onafhankelijke aannemers, zakenpartners of externe instanties voor marketing doeleinden of andersins. We behouden uw gegevens privé.

V.S.-EU Safe Harbor Framework

Golden Frog voldoet aan het VS-EU Safe Harbor-raamwerk zoals uiteengezet door de Department of Commerce in de V.S., met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie. Golden Frog heeft verklaard dat zij zich houden aan de Safe Harbor Privacy-beginselen van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en voor Golden Frog's-certificering kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/